حدیث و ختم روزانه یک صفحه قرﺁن

@haadis95
78,368 52 ~اعضا: 260
توضیحات: کانالی مذهبی
با محوریت احادیث معصومین(ع)
✅براے تفکر و بکارگیری احادیث در زندگی روزمره، قرائت روزانه یڪ صفحه از قرآن

کانال های مرتبط

بیشتر
هر روز یک صفحه با کلام حق

هر روز یک صفحه با کلام حق

i اطلاعات کامل کانال
کانال عاشقان قرآن و حدیث

کانال عاشقان قرآن و حدیث

i اطلاعات کامل کانال
تفسیر قرﺁن و نهج البلاغه

تفسیر قرﺁن و نهج البلاغه

i اطلاعات کامل کانال
به صرف یک فنجان شعر و غزل

به صرف یک فنجان شعر و غزل

i اطلاعات کامل کانال
قران روزانه

قران روزانه

i اطلاعات کامل کانال
هزار و یک شب

هزار و یک شب

i اطلاعات کامل کانال
حدیث معصومین

حدیث معصومین

i اطلاعات کامل کانال