توضیحات: Inestegram ID : golchin_sher
دلخوشم
با غزلی تازه همینم كافيست...

چه خوب که هنوز ما شعر می خوانیم...

کانال های مرتبط

بیشتر
شعر  نو

شعر نو

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ترانه ناب

شعر و ترانه ناب

i اطلاعات کامل کانال
شهر شعر

شهر شعر

i اطلاعات کامل کانال
متن و شعر

متن و شعر

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
به صرف یک فنجان شعر و غزل

به صرف یک فنجان شعر و غزل

i اطلاعات کامل کانال
اندکی شعر

اندکی شعر

i اطلاعات کامل کانال
گنجینه ی شعر و موسیقی سنتی

گنجینه ی شعر و موسیقی سنتی

i اطلاعات کامل کانال