توضیحات: آموزش خصوصے و عمومي
مبتدے تاحرفہ ے پارڪور.بريڪ دنس.هـيپ هـاپ .زومبا.
شافل.فیتنــس.تانگوورقص دونفرهـ.....
دریافت برنامه
بیش از13سال تجربه
مربــــــــے : ســتــایـــش
@djsetayesh_music
تبلیغات
@TaBliq_irani
جهت اطلاعات بیشتر
@setdance72

کانال های مرتبط

بیشتر
هیپ هاپ

هیپ هاپ

i اطلاعات کامل کانال
هیپ هاپ

هیپ هاپ

i اطلاعات کامل کانال
اهنگ گنگ رپ شاد هیپ هاپ

اهنگ گنگ رپ شاد هیپ هاپ

i اطلاعات کامل کانال
هیپ هاپ وایب

هیپ هاپ وایب

i اطلاعات کامل کانال
هیپ هاپ

هیپ هاپ

i اطلاعات کامل کانال
رپ و هیپ هاپ

رپ و هیپ هاپ

i اطلاعات کامل کانال
هیپ هاپ بیت

هیپ هاپ بیت

i اطلاعات کامل کانال
هیپ رپ

هیپ رپ

i اطلاعات کامل کانال