توضیحات: [يِجوري ناديدَم ميگيرين كه به بودنَم شك ميكنم]
:/ \:
https://t.me/joinchat/AAAAAExhHU4Vqq8ygfa3yg

کانال های مرتبط

بیشتر
قلب یخی

قلب یخی

i اطلاعات کامل کانال
قلب یخی

قلب یخی

i اطلاعات کامل کانال
قلب یخی

قلب یخی

i اطلاعات کامل کانال
قلب یخی

قلب یخی

i اطلاعات کامل کانال
قلب شیشه ای

قلب شیشه ای

i اطلاعات کامل کانال
قلب مرده

قلب مرده

i اطلاعات کامل کانال
قلب صورتی

قلب صورتی

i اطلاعات کامل کانال
قلب کاغذی

قلب کاغذی

i اطلاعات کامل کانال