فیتنس کلوپ

@fitnesssclub
5,100 5 ~اعضا: 3,760
توضیحات: تهیه و جمع آوری مطالب در مورد تغدیه و تمرین صحیح
جهت ارتباط با ادمين(برنامه و تبليغات (تبادل صورت نميگيرد))
@payamafsah
@aseman_abi_1988
صفحه اينستاگرام:
https://www.instagram.com/payam_afsah_vakili

کانال های مرتبط

بیشتر
دنیای بدنسازی و فیتنس

دنیای بدنسازی و فیتنس

i اطلاعات کامل کانال
فیتنس کلاب

فیتنس کلاب

i اطلاعات کامل کانال
فیتنس و زیبایی اندام ری

فیتنس و زیبایی اندام ری

i اطلاعات کامل کانال
تناسب اندام و فیتنس

تناسب اندام و فیتنس

i اطلاعات کامل کانال
 فیتنس و سلامتی

فیتنس و سلامتی

i اطلاعات کامل کانال
فیتنس و تغذیه سالم

فیتنس و تغذیه سالم

i اطلاعات کامل کانال
تناسب اندام فیتنس

تناسب اندام فیتنس

i اطلاعات کامل کانال
 فیتنس آس

فیتنس آس

i اطلاعات کامل کانال