توضیحات: @Fitbash
ارتباط بامدیرکانال:
(گوهری؛ کارشناس تغذیه .مربی بدنسازی)
@hgohari1986
تبلیغ و تبادل
@hgohari1986

کانال های مرتبط

بیشتر
هولی فیت

هولی فیت

i اطلاعات کامل کانال
فیت ژیم

فیت ژیم

i اطلاعات کامل کانال
فیت کلاب تیم

فیت کلاب تیم

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه استقلال

باشگاه استقلال

i اطلاعات کامل کانال
با خدا باش

با خدا باش

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه استقلال

باشگاه استقلال

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه بارسلونا

باشگاه بارسلونا

i اطلاعات کامل کانال