تغذیه و ورزش فیت اندام

@fitandamwebsite
13,523 12 ~اعضا: 180
توضیحات: ارائه برنامه های تمرینی و غذایی به صورت تخصصی توسط اساتیددانشگاه و مربیان ملی(به زودی)
مشاوره رایگان توسط متخصصین ورزشی و تغذیه ای
برگزاری همایش های تمرینی و تغذیه
برای هرگونه سوال @amiralahyar
www.fitandam.com
instagram.com/fitandam.official

کانال های مرتبط

بیشتر
ورزش و تغذیه

ورزش و تغذیه

i اطلاعات کامل کانال
تغذیه و ورزش

تغذیه و ورزش

i اطلاعات کامل کانال
فیتنس و تغذیه سالم

فیتنس و تغذیه سالم

i اطلاعات کامل کانال
تناسب اندام و فیتنس

تناسب اندام و فیتنس

i اطلاعات کامل کانال
فیتنس و زیبایی اندام ری

فیتنس و زیبایی اندام ری

i اطلاعات کامل کانال
تناسب اندام و فیتنس

تناسب اندام و فیتنس

i اطلاعات کامل کانال
تناسب اندام و بدن سازی

تناسب اندام و بدن سازی

i اطلاعات کامل کانال
کانال خبری ورزش سه

کانال خبری ورزش سه

i اطلاعات کامل کانال