فایت کیک بوکسینگ

@fightkickboxing
2,758 0 ~اعضا: 690
توضیحات: کانال دارای مطالب و اخبار سبک فایت کیک بوکسینگ،مطالب علمی،ورزشی،عکس و فیلمهای به روز رزمی تماس با ریاست سبک(گرند مستر آرش اسحاقی)
@arasheshaghi
تماس با روابط عمومی سبک(آقای رسول روحی)
@mahan_rj84

کانال های مرتبط

بیشتر
 فایت نیوز

فایت نیوز

i اطلاعات کامل کانال
کیک و شیرینی شبنم

کیک و شیرینی شبنم

i اطلاعات کامل کانال
کیک سرا

کیک سرا

i اطلاعات کامل کانال
آشپزی حرفه ای با کیک ژورنال

آشپزی حرفه ای با کیک ژورنال

i اطلاعات کامل کانال
خانه کیک وافل

خانه کیک وافل

i اطلاعات کامل کانال
زاکی کیک

زاکی کیک

i اطلاعات کامل کانال
ورزش سه

ورزش سه

i اطلاعات کامل کانال
هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال