توضیحات: اينستاگرامhttps://instagram.com/fc_perspolis_fan_club
اولین نیستیم باحمایت شمابهترینیم
لیگ قهرمانان آسیا
⚽ نسف ازبکستان-پرسپولیس
دوشنبه۱۳فروردین
ساعت۱۹
ورزشگاه مرکزی قارشی
@fc_perspolis_fan_club
ارتباط باماوتبلیغات:
@mehdi_per3poli3i

کانال های مرتبط

بیشتر
پرسپولیس

پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
پرسپولیس

پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
کانون هواداری پرسپولیس

کانون هواداری پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
پرسپولیس بزرگ

پرسپولیس بزرگ

i اطلاعات کامل کانال
عاشقان پرسپولیس

عاشقان پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
هواداری پرسپولیس

هواداری پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
پرسپولیس عشقه

پرسپولیس عشقه

i اطلاعات کامل کانال
هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال