توضیحات: و #عشق.
ڪوتاه‌ترین‌لطیفه‌ی #تلخ‌ جهانـ
#عڪس‌نوشـته
#عاشـقانـه❤
#غمگین
#متن‌درخواستے
#وهـرچےڪه‌بخوای
admin v tab: @Mahdii3017
ربات کانال: @Faz_Sangin_Mahdi_bot
لـفت‌بدی ضـرر ڪـردی
بــذار رو بــےصدا رفیق❤

کانال های مرتبط

بیشتر
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال