اشعار عیدی

@eydyespoem
7,528 1 ~اعضا: 100
توضیحات: ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬
اشعار و غزلیات عیدی خلیلی
@eydyespoem
⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫
@eeydyee ⬅⬅ارتباط با شاعر

کانال های مرتبط

بیشتر
اشعار ناب

اشعار ناب

i اطلاعات کامل کانال
اشعار و ﺁهنگ های احساسی

اشعار و ﺁهنگ های احساسی

i اطلاعات کامل کانال
اشعار ترکی و اهنگ

اشعار ترکی و اهنگ

i اطلاعات کامل کانال
اشعار طنز

اشعار طنز

i اطلاعات کامل کانال
اشعار مذهبی ترکی و فارسی

اشعار مذهبی ترکی و فارسی

i اطلاعات کامل کانال
برترین اشعار

برترین اشعار

i اطلاعات کامل کانال