استقلال

@esteghlal
55,970 60 ~اعضا: 610,800
توضیحات: بزرگتریـن و معتبرترین مرجع خبـری باشگاه اسـتقلال در تلگرام
بازی بعـدی هفته اول لیگ برتر
اسـتـقـلال
پـــــیــکـان

جمعه، ۵ مرداد
سـاعت ۲۰:۴۵
ورزشـگاه آزادی
زنده از شبـکه ۳

@Esteghlal_ads
@Esteghlal_shop

کانال های مرتبط

بیشتر
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
متفاوت ترین کانال استقلال

متفاوت ترین کانال استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال پیج

استقلال پیج

i اطلاعات کامل کانال
هواداران استقلال

هواداران استقلال

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه استقلال

باشگاه استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال تهران

استقلال تهران

i اطلاعات کامل کانال