استقلال

@esteghlal
31,318 47 ~اعضا: 833,400
توضیحات: بزرگتریـن و معتبرترین مرجع خبـری باشگاه اسـتقلال در تلگرام
⭐⭐
بازی بعـــدی
اسـتقـلال
لنـــــــــگ
پنجشنبـه، ۴ ام آبـان
سـاعت ۱۶:۴۰
ورزشـگاه آزادی
زنده از شبـکه ۳
⭐⭐
تبلیـغات @Esteghlal_Ads
فروشگاه @Esteghlal_Shop

کانال های مرتبط

بیشتر
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
متفاوت ترین کانال استقلال

متفاوت ترین کانال استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال پیج

استقلال پیج

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه استقلال

باشگاه استقلال

i اطلاعات کامل کانال
هواداران استقلال

هواداران استقلال

i اطلاعات کامل کانال