استقلال

@esteghlal
52,517 58 ~اعضا: 662,900
توضیحات: بزرگتریـن و معتبرترین مرجع خبـری باشگاه اسـتقلال در تلگرام
بازی بعـدی سوپرجام
اسـتـقـلال
پرسپولیس

جمعه، ٢۹ تیر
سـاعت نامشخص
ورزشـگاه آزادی
زنده از شبـکه ۳

@Esteghlal_shop فروشگاه استقلالیا
@Esteghlal_ads تبلیغات

کانال های مرتبط

بیشتر
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
متفاوت ترین کانال استقلال

متفاوت ترین کانال استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال پیج

استقلال پیج

i اطلاعات کامل کانال
هواداران استقلال

هواداران استقلال

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه استقلال

باشگاه استقلال

i اطلاعات کامل کانال
استقلال تهران

استقلال تهران

i اطلاعات کامل کانال