‍ کارﺁفرینی و کسب ثروت

@entphd
8,233 3 ~اعضا: 4,580
توضیحات: در این کانال مطالب تخصصی کارآفرینی
و جذب ثروت ارایه میگردد

کانال های مرتبط

بیشتر
 مهندسی کسب و کار

مهندسی کسب و کار

i اطلاعات کامل کانال
کسب و کار اینترنتی

کسب و کار اینترنتی

i اطلاعات کامل کانال
کسب و کار اینترنتی

کسب و کار اینترنتی

i اطلاعات کامل کانال
 کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک

i اطلاعات کامل کانال
موفقیت در کسب و کار

موفقیت در کسب و کار

i اطلاعات کامل کانال
خلاقیت و کارﺁفرینی

خلاقیت و کارﺁفرینی

i اطلاعات کامل کانال
ثروت و موفقیت

ثروت و موفقیت

i اطلاعات کامل کانال