استاد شو در انگلیسی

@englishprofessors
6,431 10 ~اعضا: 1,290
توضیحات: آموزش زبان انگلیسی تنها در طول چند ماه.
شما با دنبال کردن لغات، گرامر و عکس نوشته های بسیار نابی که تنها در این کانال موجود است علاقه ی شما به زبان انگلیسی افزایش می یابد و با تمرین میتوانید زبان انگلیسی را به راحتی بیاموزید.
با ما باشید ...

کانال های مرتبط

بیشتر
مدرسان انگلیسی و فرانسه

مدرسان انگلیسی و فرانسه

i اطلاعات کامل کانال
آموزش انگلیسی

آموزش انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش جامع زبان انگلیسی

ﺁموزش جامع زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

i اطلاعات کامل کانال
ﺁکادمی زبان استاد علی نژاد

ﺁکادمی زبان استاد علی نژاد

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی روان

انگلیسی روان

i اطلاعات کامل کانال