آموزش زبان انگلیسی به صورت روزمره

@englishlearningzaban
7,352 3 ~اعضا: 1,030
توضیحات: آموزش حرفه ای زبان انگلیسی به صورت روزمره برترین کانال رایگان اموزش از طریق موزیک تصویر ،ضرب
المثل ،به همراه نرم افزار
https://telegram.me/englishlearningzaban
#Leave Chanel

کانال های مرتبط

بیشتر
آموزش زبان انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

i اطلاعات کامل کانال
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
مجله آموزش زبان انگلیسی

مجله آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
جامع آموزش زبان انگلیسی

جامع آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال