آموزش روزانه زبان انگلیسی رایگان

@english_day
16,532 16 ~اعضا: 20,100
توضیحات: www.English-Day.ir
** ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد **
کد شامد:
1-1-690945-61-3-2
- آموزش به همراه تصاویر
- آموزش به شیوه کدینگ و طنز
- نکات گرامر
- نکات ترجمه
- فایلهای ناب آموزشی
ادمین : @elmooz

کانال های مرتبط

بیشتر
آموزش زبان انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

i اطلاعات کامل کانال
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
مجله آموزش زبان انگلیسی

مجله آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
جامع آموزش زبان انگلیسی

جامع آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال