ﺁزمایشگاه دکتر پژمان

@dr_pejman
8,823 7 ~اعضا: 410
توضیحات: خیابان ورزش روبروی استخر هفت تیر کلینیک فوق تخصصی سهند
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و سرجیکال دکتر پژمان
04433489316_33489004 با تخفیف دانشگاهی

کانال های مرتبط

بیشتر
دکتر زنان و زایمان

دکتر زنان و زایمان

i اطلاعات کامل کانال
دکتر شو

دکتر شو

i اطلاعات کامل کانال
دکتر پلاس

دکتر پلاس

i اطلاعات کامل کانال
دکتر سلامت

دکتر سلامت

i اطلاعات کامل کانال
دکتر پلاس

دکتر پلاس

i اطلاعات کامل کانال
سلامتکده دکتر تازیکی

سلامتکده دکتر تازیکی

i اطلاعات کامل کانال
 دکتر آز

دکتر آز

i اطلاعات کامل کانال