ﺁزمایشگاه دکتر پژمان

@dr_pejman
10,311 7 ~اعضا: 69
توضیحات: خیابان ورزش روبروی استخر هفت تیر کلینیک فوق تخصصی سهند
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و سرجیکال دکتر پژمان
04433489316_33489004 با تخفیف دانشگاهی

کانال های مرتبط

بیشتر
داروخانه دکتر طالبی

داروخانه دکتر طالبی

i اطلاعات کامل کانال
دکتر زنان و زایمان

دکتر زنان و زایمان

i اطلاعات کامل کانال
دکتر سوال

دکتر سوال

i اطلاعات کامل کانال
دکتر شو

دکتر شو

i اطلاعات کامل کانال
 دکتر آز

دکتر آز

i اطلاعات کامل کانال
سلامتکده دکتر تازیکی

سلامتکده دکتر تازیکی

i اطلاعات کامل کانال
دکتر طبیب

دکتر طبیب

i اطلاعات کامل کانال