دکلمه محمد غلامیان

@deklameh_mohamad_gholamiyan
6,975 8 ~اعضا: 25
توضیحات: دکلمه ...شعر...محمد غلامیان

کانال های مرتبط

بیشتر
دکلمه های عاشقانه

دکلمه های عاشقانه

i اطلاعات کامل کانال
شعر و دکلمه

شعر و دکلمه

i اطلاعات کامل کانال
 اشعار محمد رسول بهمنی

اشعار محمد رسول بهمنی

i اطلاعات کامل کانال
شعر و دکلمه

شعر و دکلمه

i اطلاعات کامل کانال
دکلمه و مداحی

دکلمه و مداحی

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های محمد

عاشقانه های محمد

i اطلاعات کامل کانال