توضیحات: نمورترین خاطراتِ یک ذهنِ دوره گرد...
نویسنده: مهسا نظری
لینک پیام ناشناس:
https://telegram.me/harfbzanbot?start=dMvjBAY

کانال های مرتبط

بیشتر
شعر  نو

شعر نو

i اطلاعات کامل کانال
صدای پای بارون

صدای پای بارون

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ترانه ناب

شعر و ترانه ناب

i اطلاعات کامل کانال
اشعار و ﺁهنگ های احساسی

اشعار و ﺁهنگ های احساسی

i اطلاعات کامل کانال
قهوه ترنم

قهوه ترنم

i اطلاعات کامل کانال
شهر شعر

شهر شعر

i اطلاعات کامل کانال
متن و شعر

متن و شعر

i اطلاعات کامل کانال
دکلمه محمد غلامیان

دکلمه محمد غلامیان

i اطلاعات کامل کانال