توضیحات: نَمورترین‌هایِ یک ذهنِ دوره گرد...
نویسنده: مهسا نظری
کارشناسِ ارشد هنرهایِ تجسمی
@nazari_mahsa

کانال های مرتبط

بیشتر
شعر  نو

شعر نو

i اطلاعات کامل کانال
صدای پای بارون

صدای پای بارون

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ترانه ناب

شعر و ترانه ناب

i اطلاعات کامل کانال
اشعار و ﺁهنگ های احساسی

اشعار و ﺁهنگ های احساسی

i اطلاعات کامل کانال
شهر شعر

شهر شعر

i اطلاعات کامل کانال
قهوه ترنم

قهوه ترنم

i اطلاعات کامل کانال
متن و شعر

متن و شعر

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال