بشنو از نی

@beshno_az_ney
1,224 0 ~اعضا: 24,300
توضیحات: ارتباط با ادمین
@beshno_az_neybot
قبل از لفت دادن #انتقاد کنید.
اینم یک کانال توپ و سرگرم کننده #بدون_تبلیغ: کانال #دوم ما
@darhaam_baarhaam

کانال های مرتبط

بیشتر
بشنو از نی

بشنو از نی

i اطلاعات کامل کانال
نی نی ناناز

نی نی ناناز

i اطلاعات کامل کانال
شهر غم پر از شعر غمگین و عاشقانه

شهر غم پر از شعر غمگین و عاش..

i اطلاعات کامل کانال
ارزان پوشاک نی نی ناز

ارزان پوشاک نی نی ناز

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ساز اصیل ایرانی

شعر و ساز اصیل ایرانی

i اطلاعات کامل کانال
مهناز معینی

مهناز معینی

i اطلاعات کامل کانال