ﺁموزش رباتیک به زبان ساده و سریع

@asanrobot_com
55,298 9 ~اعضا: 1,470
توضیحات: این کانال زیر نظر سایت آسان ربات می باشد .
www.asanrobot.com
فعالیت های کانال در زمینه
♦️آموزش رباتیک
♦️اتوماسیون صنعتی
♦️مشاوره در مورد رباتیک کردن کارخانه ها
♦️اخبار مسابقات رباتیک
♦️ و هزاران مطلب جذاب دیگه
ارتباط با مدیر کانال : @asanrobo

کانال های مرتبط

بیشتر
حقوق به زبان ساده

حقوق به زبان ساده

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

i اطلاعات کامل کانال
احکام به زبان خیلی ساده

احکام به زبان خیلی ساده

i اطلاعات کامل کانال
اقتصاد به زبان ساده

اقتصاد به زبان ساده

i اطلاعات کامل کانال
عکس و متن به زبان مختلف

عکس و متن به زبان مختلف

i اطلاعات کامل کانال