بازی، فیلم، نرم افزار، شارژ

@appgame
5,294 8 ~اعضا: 1,140
توضیحات: دو شماره مجازی فقط هزار تومان،پرداخت با شارژ ایرانسل.
#بروز_ترین کانال برای دریافت برنامه، بازی، فیلم و حتی جوک و توصیه های پزشکی
(همـه چیز در یڪ کـانال)
#ربات مــــا:
@Sharifyanbot
ایدی های زیر جــهت درخواسـت_پیشنهاد و پرداخت ها:
@Zhear24
@Heyman1395

کانال های مرتبط

بیشتر
بازی و نرم افزار

بازی و نرم افزار

i اطلاعات کامل کانال
نرم افزار

نرم افزار

i اطلاعات کامل کانال
شارژ و اینترنت رایگان

شارژ و اینترنت رایگان

i اطلاعات کامل کانال
شارژ رایگان

شارژ رایگان

i اطلاعات کامل کانال
شارژ رایگان

شارژ رایگان

i اطلاعات کامل کانال
کانال شارژ رایگان

کانال شارژ رایگان

i اطلاعات کامل کانال
شارژ رایگان

شارژ رایگان

i اطلاعات کامل کانال
شارژ رایگان

شارژ رایگان

i اطلاعات کامل کانال