ﺁموزش لهجه عراقی

@amozesheiraqi
3,496 0 ~اعضا: 23,000
توضیحات: بزرگترین کانال آموزش لهجه عراقی
نظرات اعضا:
@mohabbatyou
سوالات متداول:
@porseshyou
رفتن به ابتدای کانال:
https://telegram.me/Amozesheiraqi/1
خادم کانال
@amozeshiraqi
کانال ما در ایتا
http://eitaa.com/joinchat/2546335747Cf9fa0a692d

کانال های مرتبط

بیشتر
ﺁموزش جامع زبان انگلیسی

ﺁموزش جامع زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش زبان انگلیسی

ﺁموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش مجازی زبان انگلیسی

ﺁموزش مجازی زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش زبان انگلیسی

ﺁموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش زبان انگلیسی

ﺁموزش زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش انگلیسی پارسی زبانان

ﺁموزش انگلیسی پارسی زبانان

i اطلاعات کامل کانال