توضیحات: عکس نوشته های اشعار؛ پروفایل؛ هایلایت؛ عاشقانه؛ جملات ناب؛ تیکه دار؛ جملات بزرگان و...+متن؛ در کانال
▒عکســـ▒نوشتهـــ▒نـابــ▒
●تبادل ما در دستان شماست
●لینک تبادل:
https://telegram.me/aks_neveshte_nab
■ ارتباط با آدمین وارسال عکس هاتون:
@alireza_1088

کانال های مرتبط

بیشتر
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
استیکر عکس نوشته

استیکر عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال