توضیحات: آرمان ادب‌سار
پالایش زبان پارسی
والایش فرهنگ ایرانی
instagram.com/AdabSar
گردانندگان:
ـ @MajidDorri
بابک
پریسا @New_View

کانال های مرتبط

بیشتر
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
دریچه بسوی فرهنگ و ادب

دریچه بسوی فرهنگ و ادب

i اطلاعات کامل کانال
محفل شعر و ادب

محفل شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب سودا

شعر و ادب سودا

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
هنر و ادب

هنر و ادب

i اطلاعات کامل کانال