تحلیل و آموزش بازار سهام ایران

@academybourse
1,670 0 ~اعضا: 410
توضیحات: @yasharvafakhah
www.academybourse.h70.ir
https://telegram.me/academybourse
https://www.instagram.com/yashar.vafakhah/

کانال های مرتبط

بیشتر
بازار روز و تبلیغات حسنوا

بازار روز و تبلیغات حسنوا

i اطلاعات کامل کانال
جوک بازار ایران

جوک بازار ایران

i اطلاعات کامل کانال
آموزش و فروش محصولات SIMCOM

آموزش و فروش محصولات SIMCOM

i اطلاعات کامل کانال
مرجع سیگنال و تحلیل

مرجع سیگنال و تحلیل

i اطلاعات کامل کانال
اخبار ایران و جهان

اخبار ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال