هواداران متعصب پرسپولیس

@Sorkhpooshan6666
78 0 ~اعضا: 1,080
توضیحات: ⚽هفته 18
پرسپولیس_گسترش فولاد
2شنبه4 بهمن
⏰ساعت 16:45
⛳آزادی
ربــات
❣ @sorkhpoosh6666bot
نظرات و ساخت کیت
@Amir24perspolisi99
تبادل
@Mahdisherafati40
عضوگیری در سوپرگروه سرخپوشان
@Meehradhidden

کانال های مرتبط

بیشتر
هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
کانال هواداران پرسپولیس

کانال هواداران پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
پرسپولیس بزرگ

پرسپولیس بزرگ

i اطلاعات کامل کانال
کانال هوادارایه پرسپولیس

کانال هوادارایه پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
پرسپولیس

پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
عاشقان پرسپولیس

عاشقان پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال