اطلاع رسانی معماری

@ShomalArchitecture
522 0 ~اعضا: 290
توضیحات: انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه شمال
ارتباط با كانال:
@nima_mazdaki
@SOUR3N4
@sepehrdaei
لینک پیج اینستاگرام:
https://www.instagram.com/anjoman_memari_shomal/
تاریخ تاسیس کانال: 8مهر 94

کانال های مرتبط

بیشتر
9,990 سامانه اطلاع رسانی سرویس همراه اول

9,990 سامانه اطلاع رسانی سرو..

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی همایش های کرج

اطلاع رسانی همایش های کرج

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی گناباد

اطلاع رسانی گناباد

i اطلاعات کامل کانال