مدیریت کاربردی

@PracticalManagement
1,519 0 ~اعضا: 33,300
توضیحات: گروه آموزش و مشاوره #ارشیا_دکامی
✅آموزش مهارتهای کاربردی مدیریت
✅ عارضه یابی و بهینه سازی فرآیندهای سازمانی
✅مشاوره، سازماندهی و جاری سازی فرهنگ سيستمی
✅تربیت مدیران حرفه ای
مدیر و نویسنده: @Arshiad
ادمین: @PaniT
سایت
Www.Dekami.com

کانال های مرتبط

بیشتر
کنکور ارشد مدیریت

کنکور ارشد مدیریت

i اطلاعات کامل کانال
 کانال مدیریت

کانال مدیریت

i اطلاعات کامل کانال
آکادمی مدیریت حرفه ای

آکادمی مدیریت حرفه ای

i اطلاعات کامل کانال
مرجع مدیریت و بازاریابی

مرجع مدیریت و بازاریابی

i اطلاعات کامل کانال
مهارت های فروش و مدیریت

مهارت های فروش و مدیریت

i اطلاعات کامل کانال