اعتراف آخر

@Eterafakhar
1,117 1 ~اعضا: 163,500
توضیحات: بیا
تا برایت بگویم !
چه اندازه تنهایی من بزرگ است ...
#سهراب_سپهری

تعرفه تبلیغات :
@Tablighat_Eterafakhar
‌‌
‌‌ ‌‌ ‌

کانال های مرتبط

بیشتر
 اعتراف میکنم

اعتراف میکنم

i اطلاعات کامل کانال
 عاشقانه

عاشقانه

i اطلاعات کامل کانال
عکسنوشته

عکسنوشته

i اطلاعات کامل کانال
اعترافات ذهن خسته

اعترافات ذهن خسته

i اطلاعات کامل کانال
عاشقان حسین

عاشقان حسین

i اطلاعات کامل کانال
حوادث آخر الزمان

حوادث آخر الزمان

i اطلاعات کامل کانال
بلک  فاز

بلک فاز

i اطلاعات کامل کانال
 مادر

مادر

i اطلاعات کامل کانال