دوستی با خدا

@Dosti_Khoda
22,972 25 ~اعضا: 424,900
توضیحات: به خدا که وصل شوے
آرامش وجودت را فرا مےگيرد!
نه به ‌راحتے مے‌رنجے
و نه به ‌آسانے مےرنجانے
آرامش، سهم دل‌هايےست که
به سَمت خداست!
#وجودتون_آروووووم
براي پاسخگويی جهت آگهى تبليغ ارسال كلمه ى #تبليغ به آيدى زير
@Banoyeemrozi_Ad
@dosti_khoda1

کانال های مرتبط

بیشتر
دوستی با خدا

دوستی با خدا

i اطلاعات کامل کانال
با خدا باش

با خدا باش

i اطلاعات کامل کانال
با خدا همه چیز میشه

با خدا همه چیز میشه

i اطلاعات کامل کانال
پادشاهی با خدا

پادشاهی با خدا

i اطلاعات کامل کانال
جنبش ممانعت از جنگ با خدا

جنبش ممانعت از جنگ با خدا

i اطلاعات کامل کانال
باحجاب با فاطمه الزهرا

باحجاب با فاطمه الزهرا

i اطلاعات کامل کانال
ندای خدا

ندای خدا

i اطلاعات کامل کانال
کانال جانباز نور خدا

کانال جانباز نور خدا

i اطلاعات کامل کانال