توضیحات: Columbia University
DR. Mehmet C. Oz, MD, FACS
Vice Chair, Department of Surgery
Admin: @DoctorOzAdmin
⛑ Help: Soon . . .
doctoraz.com
instagram.com/factsofgreenfood/

کانال های مرتبط

بیشتر
داروخانه دکتر طالبی

داروخانه دکتر طالبی

i اطلاعات کامل کانال
دکتر زنان و زایمان

دکتر زنان و زایمان

i اطلاعات کامل کانال
دکتر سوال

دکتر سوال

i اطلاعات کامل کانال
ﺁزمایشگاه دکتر پژمان

ﺁزمایشگاه دکتر پژمان

i اطلاعات کامل کانال
دکتر شو

دکتر شو

i اطلاعات کامل کانال
 دکتر سعید جلیلی

دکتر سعید جلیلی

i اطلاعات کامل کانال
روانشناسی با دکتر هلاکویی

روانشناسی با دکتر هلاکویی

i اطلاعات کامل کانال