کلاس شیمی

@Chemclass
3,080 3 ~اعضا: 36,900
توضیحات: فاضل قهرمانی فرد
دکتری شیمی تجزیه
دبیر رسمی آموزش و پرورش
طراح آزمون قلمچی
مجوز ارشاد:
1-1-313-61-2-1
صفرتاصد شیمی کنکوریهای۹۷ ودریافت جزوه و فیلمها
@sefr_100shimi
تدریس شده ها
@b_chemclass
مخزن تست
@konkur_chem
شیمی۱۰ و۱۱
@Shimi_Fazel

کانال های مرتبط

بیشتر
 کانال گروه شیمی

کانال گروه شیمی

i اطلاعات کامل کانال
کلاس نهم

کلاس نهم

i اطلاعات کامل کانال
کلاس هفتم ابتدایی

کلاس هفتم ابتدایی

i اطلاعات کامل کانال
کلاس هشتم

کلاس هشتم

i اطلاعات کامل کانال
کلاس فیزیک

کلاس فیزیک

i اطلاعات کامل کانال
انجمن علمی شیمی

انجمن علمی شیمی

i اطلاعات کامل کانال
شیمی شیرین

شیمی شیرین

i اطلاعات کامل کانال
مجله شیمی | دبیرستان و کنکور

مجله شیمی | دبیرستان و کنکور

i اطلاعات کامل کانال