بی بی سی فارسی

@Bbcpersian
182,524 199 ~اعضا: 1,260,400
توضیحات: کانال رسمی بخش فارسی بی‌بی‌سی در تلگرام
پيام ها و تصاويرتان را به اينجا بفرستيد:
@bbcshoma
آدرس وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی:
bbcpersian.com

کانال های مرتبط

بیشتر
بی بی سی فارسی (غیر رسمی)

بی بی سی فارسی (غیر رسمی)

i اطلاعات کامل کانال
بی پرده با سیاست

بی پرده با سیاست

i اطلاعات کامل کانال
اشعار مذهبی ترکی و فارسی

اشعار مذهبی ترکی و فارسی

i اطلاعات کامل کانال
روز های بی کسی

روز های بی کسی

i اطلاعات کامل کانال
قرمز بی پایان موسیقی

قرمز بی پایان موسیقی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁشنایان(ادبیات فارسی )

ﺁشنایان(ادبیات فارسی )

i اطلاعات کامل کانال
 کنکور ادبیات فارسی

کنکور ادبیات فارسی

i اطلاعات کامل کانال